Vreedzame Wijk past bij Petje Af Amersfoort

Vreedzame Wijk past bij Petje Af Amersfoort
Petje-Af-Amersfoort

Job en Amber van Petje Af Amersfoort volgden onlangs de vreedzame basistraining. Amber: “Wat ik heel sterk vind aan de Vreedzame Wijk is dat we met zijn allen dezelfde taal spreken als het gaat over conflict hantering en mediatie, de opstekers en afbrekers die we wellicht anders complimenten en ‘doe niet zo negatief’ zouden noemen.” 

Hoe gaan jullie om met de opgedane kennis en vaardigheden uit de vreedzame basistraining in jullie activiteiten?

Locatiemanager Amber: “De training was voor ons in verschillende aspecten heel leerzaam. Ik vond het erg leuk om met partners uit de wijk samen na te denken hoe je samen kan werken aan een positieve sfeer, zonder dat zelf op een eilandje uit te willen vinden. We hebben veel mooie mensen ontmoet, de lijntjes zijn korter en we zijn beter op de hoogte van elkaars missie en visie. De wijkagent heeft onlangs meegewerkt aan een online Petje (op) af-stand programma wat we iedere zondag aanbieden tijdens deze corona crisis. Dit vonden de kinderen erg indrukwekkend!

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we de kinderen positief benaderen, maar toch is het heel prettig om samen na te denken over hóe we dit doen. Binnen ons programma is bijvoorbeeld ‘verantwoordelijkheid leren nemen’ een belangrijke pijler. De participatieladder is een mooie tool om de stappen hierin scherp voor ogen te houden.

Wat ik heel sterk vind aan de Vreedzame Wijk is dat we met zijn allen dezelfde taal spreken als het gaat over conflict hantering en mediatie, de opstekers en afbrekers die we wellicht anders complimenten en ‘doe niet zo negatief’ zouden noemen. Een aantal coaches werken nu met ‘commissies’, zo hebben we inmiddels verkeersleiders binnen de groep, allemaal ontstaan na input van de training Vreedzame Wijk. Wij maken trouwens gretig gebruik van de app!”

Coach Job:Het heeft voor ons in ieder geval geleid tot meer bewustzijn en van daaruit het zo veel mogelijk toepassen. Positief met de kinderen omgaan, is vanzelfsprekend. Daarnaast gaat het vooral om het bespreekbaar maken met kwesties die spelen, zoals hoe gaan we om met conflicten binnen de groep, verschillen in geloofsovertuiging (geen handen schudden, meningen over het dragen van hoofddoeken), de (over)gevoeligheid voor discriminatie. We blijven werken aan het maken en verscherpen van de Petje afspraken en nemen de kinderen hier actief in mee.”

Coach Harma:Wat mij duidelijk is bijgebleven en wat wij met regelmaat inzetten zijn sowieso de binnenkomers en de afsluiters. En het gedachtegoed (de positieve benadering, begrip voor de kinderen) neem je ook mee naar de zondag.”

 

Wat gaat/ging er goed en niet goed? (Het blijft tenslotte oefenen)

Coach Job:Veel is bespreekbaar en daarnaast merk ik ook veel belemmerende overtuigingen, zoals het wel of geen handen schudden, wat voor beide een kernovertuiging kan zijn die kan botsen. Heftig vond ik een gesprek in onze groep waarin veel kinderen vertelden dat zij zich meer Turks of Marokkaans voelen dan Nederlands. Daar gaan we nog eens over praten, het zou voor de kinderen (mijns inziens) mooi zijn als dit naast elkaar mag bestaan.

Verder voelen de kinderen zich zeer snel gediscrimineerd en kunnen dan heel fel en hardnekkig worden een rustig gesprek is dan erg lastig omdat de kinderen dan weinig oor hebben iemand met een ander idee over een bepaalde kwestie. Tijdens de training Vreedzaam hebben we het hier ook over gehad, het enige wat ik als coach kan doen is accepteren dat kinderen en hun ouders vasthouden aan eigen bekende gebruiken en gewoontes, dus vooral niet mijn overtuigingen opdringen, maar wel hopen dat zij het gesprek willen (blijven) aangaan”.

Locatiemanager Amber:Dat felle gedrag, laat zien dat de kinderen wat te verdedigen hebben, iets wat van hen is en wat zij willen beschermen. Ik denk dat we daar oog voor moeten houden, en ik zie dat onze coaches dat ook doen. Wat we bijvoorbeeld sinds de training veel bewuster doen, is het ontvangst. Bij ons druppelen de kinderen tussen 10:45uur en 11:00uur binnen, voorheen zaten de coaches dan binnen. Nu staan we klaar bij de deur om alle kinderen de hand te schudden en echt een op een contact maken voordat ze weer onderdeel zijn van de groep.

Ons programma bestaat voor 50% buiten de deur, we zijn veel op stap met de kinderen. We bezoeken werkplekken, musea en theaters en reizen dan voornamelijk met het openbaar vervoer. Zo buiten de deur komen verschillen in overtuiging nog meer naar de oppervlakte. Dat is soms lastig, maar het biedt ook veel ruimte om de kinderen mee te laten denken en te bevragen, ik (en de filosoof in mij) vind dat erg leuk. Daarnaast merk ik dat als we starten met een positieve binnenkomer, dit een goede invloed heeft op de rest van de dag. Als we bijvoorbeeld lang op de bus moeten wachten, dan zetten we dit ook weleens in als ‘energizer’.

Veel Petje af kinderen zitten op een Vreedzame school en kennen de rol van mediator, of zijn zelf mediator. We merken dat de rust bewaren tijdens het oplossen van een conflictsituatie, zelfs al is er een geschoolde mediator bij, nog wel wat uitdagingen met zich meebrengt.”

 

Hoe maak je het zichtbaar?

Coach Job:Door alles bespreekbaar te maken, en daar dan ook de tijd voor te nemen. En dat steeds vanuit wederzijds respect en wellicht acceptatie dat bepaalde zaken niet op kortere termijn kunnen worden veranderd. Uiteindelijk wil ik ook dat de kinderen zich volwaardige jonge mensen voelen!”

Locatiemanager Amber:Dit vind ik nog wel een uitdaging, het zit hem vooral in ons handelen en onze taal. Burgerschapseducatie is een belangrijk onderdeel van Petje af. Wie wil je zijn en welke normen en waarden hangen daar dan aan? Ik zie veel overlap tussen Petje af en Stichting Vreedzaam en denk (en hoop vooral!) dat we daarin al zichtbaar uitstralen dat wij onderdeel zijn van de Vreedzame Wijk.” 

Meer nieuws

Menu