Veilig spelen op het vreedzame buurtplein Schuilenburg vanaf 11 mei 2020

‘Wij dragen allemaal een steentje bij en hebben oog en oor voor elkaar’

In de komende 2 weken –na de sluiting van de scholen i.v.m. Corona- werken alle wijkpartners samen om het buitenspelen na schooltijd pedagogisch te ondersteunen.

Het is een mooi voorbeeld waarin we samen onze kinderen in de wijk steunen in de overgang naar ‘het nieuwe normaal’.

Onderstaand de pleinbezetting. Na 2 weken volgt een evaluatie.

Dag Tijd Door
Maandag

14.30-16.00 uur

16.00-17.30 uur

De buitenkast

Jongeren werker

Dinsdag 14.30-16.30 uur Buurtsportcoach
Woensdag

14.30-15.30 uur

15.30-17.30 uur

De buitenkast

Jongeren werker

Donderdag 14.30-16.30 uur Sportivator
Vrijdag

14.30-15.30 uur

14.30-16.30 uur

De buitenkast

Buurtsportcoach

Veilig spelen op het Vreedzame buurtplein Schuilenburg vanaf 11 mei 2020
Veilig spelen op het Vreedzame buurtplein Schuilenburg vanaf 11 mei 2020

Meer nieuws

Menu