Pleinraad Scala en afsprakenbord nieuwe buurtspeelplein

‘Hoe zorgen we ervoor dat het nieuwe buurtspeelplein Scala van ons allemaal is en dat we positief met elkaar omgaan?’

Dit was het startsein voor het opzetten van een ‘pleinraad’, bestaande uit kinderen, jongeren en volwassen buurtbewoners uit de wijk.

In het begin van vorig jaar zijn de plannen gestart om het bestaande speelplein van ’t Scala te verbouwen tot een eigentijdse buurtspeeltuin waar iedereen welkom is. Kinderen van de school hebben meegedacht over de nieuwe speeltoestellen. Toe kwam de belangrijke vraag: maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen welkom is op het vernieuwde plein en dat we positief met elkaar om gaan? In een aantal bijeenkomsten heeft de Pleinraad nagedacht over de afspraken die hier bijhoren. Dat is vervolgens op een leuke manier uitgewerkt op een groot afsprakenbord dat in de speeltuin een plek krijgt.

Na de zomervakantie was het mooie nieuwe speelplein klaar. Om ook andere wijkbewoners hiervan op de hoogte te brengen en te vragen of zij mee willen helpen bij het naleven van de afspraken, is het bord onthuld bij de opening van de nieuwe buurtspeeltuin op 19 september. In de middag voor de jeugd met een flitsend optreden door Touzani en in de avond voor wijkbewoners op de goed bezochte Vreedzame Wijk-avond op ’t Scala met o.a. een flitsworkshop Vreedzaam.

Voor de volgende stap ‘hoe zorgen we er met elkaar voor dat de afspraken nageleefd worden’, hebben we iedereen nodig. We gaan nog meer horen van de Pleinraad!

Meer nieuws

Menu