Nieuwe naam voor Pleinraad: De Toonladder

Op 28 januari vond de achtste Pleinraadbijeenkomst plaats. Het was een bijzondere bijeenkomst, want die dag hebben we samen, democratisch, een nieuwe naam gekozen. De ingebrachte naam van Eva Smit werd de grote winnaar: De Toonladder.

 Toepasselijke naam
De naam is niet willekeurig gekozen. Alle straten en pleinen in Schuilenburg zijn genoemd naar beroemde opera’s en componisten. De Pleinraad heeft zich voor zijn nieuwe naam dan ook laten inspireren door onze eigen wijk! Daarnaast vormt een toonladder de basis van een muziekstuk. Alle tonen zijn verschillend, maar ze hebben elkaar nodig om een toonladder te vormen. Ook dat past goed. Samen zetten wij ons in voor een veilige, leefbare en leuke wijk. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig. SAMEN ZETTEN WE DE TOON!

 Opruimactie op 19 februari
Binnenkort staat een afval opruimdag op de planning. Woensdag 19 februari komen De Toonladder, bewoners, Buitenkast, buurtmoeders en jongerenwerkers bij elkaar en gaan we samen de wijk in om op te ruimen/afval te prikken!

De Toonladder
De Toonladder

Meer nieuws

Menu