Naschoolse activiteiten met meester Dennis van SRO Amersfoort

Naschoolse activiteiten met meester Geert van SRO Amersfoort
Naschoolse activiteiten met meester Geert van SRO Amersfoort

Op dit moment kunnen we even geen activiteiten organiseren. Maar terugkijkend naar januari en februari heeft meester Dennis geprobeerd om zijn kinderen vreedzaam aan het werk te zetten. In de naschoolse activiteiten soms met meer vrijheid dan in de onderwijssituatie.

Vooral bij de naschoolse activiteiten ziet hij terugkomen dat de kinderen onder schooltijd bezig zijn met bijvoorbeeld mediators, structuur en persoonlijke aandacht. 

Iedere pijler van de vreedzame wijk komt terug in zijn lessen. De kinderen horen bij elkaar waarbij ze zowel van meester Dennis, als van elkaar, persoonlijke aandacht en opstekers krijgen. Ze lossen problemen samen op en werken gezamenlijk aan de betrokkenheid van ouders.

Als de kinderen op vrijdag bij zaalvoetbal binnenkomen, is er ruimte voor een praatje. De meeste jongens willen zo snel mogelijk beginnen, maar eerst stellen ze gezamenlijk de regels op. Dat vinden ze belangrijk en dat zit nu eenmaal in hun vaste ritme. Ze zijn daarbij ook zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van een scheidsrechter en het creëren van een veilige en goede sfeer. Natuurlijk gaat voetbal gepaard met emotie, winst en verlies. Ook hier ontstaat dan wel eens onenigheid, maar met de afkoelplekken, verschillende petten en inzet van mediators doen we al snel weer allemaal mee.

Ook buiten de voetbalactiviteit om dragen de kinderen hun steentje bij. Maandelijks kunnen de Amersfoortse basisschoolkinderen aan tal van schoolsporttoernooien deelnemen. De kinderen proberen er dan voor te zorgen dat hun ouders zich opgeven als begeleiding van een team. Zonder ouders kunnen zij niet meedoen en samen stimuleren we dat ze hun eigen steentje bijdragen om mee te kunnen doen.

Natuurlijk gaat dit alles nog niet vanzelf, maar zo kunnen we steeds beter omgaan met de verantwoordelijkheid die we de kinderen geven, met het juiste steuntje in de rug, komen ze steeds verder.

Meer nieuws

Menu