Multi-colourful Liendert

Als er al lange tijd een vreedzame plek bestaat in Liendert, dan is dat wel het Huis van Bartels.

Alle vrijwilligers, bezoekers en activiteiten zijn uitsluitend gericht om voor zoveel mogelijk mensen een welkome plek te bieden in de wijk. Of het nou gaat om een goede gezellige maaltijd, leerzame activiteiten of een groots multi-colourful wijkfestival, hier wordt actief aan een positieve sfeer in de wijk gewerkt. En er zijn weer nieuwe vreedzame initiatieven op komst.

Paul Liklikuwata

Paul is op meerdere fronten actief betrokken bij de wijk Liendert, onder meer als bestuurslid van Stichting Het Huis van Bartels, als lid van het BuurtBestuur en als natuuractiviteiten-begeleider op de ABC school Liendert. Liendert is een wijk waar de diversiteit het grootst is van heel Amersfoort met inwoners uit meer dan 80 verschillende culturen. Maar ook kent de wijk veel alleenstaande senioren en eenoudergezinnen.

Al met al een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen het prettig vindt om te wonen, te werken, te leren en samen te leven. Gelukkig zijn er vele initiatieven en organisaties werkzaam in de wijk die de leefbaarheid in de wijk willen helpen verbeteren.

Stichting Het Huis van Bartels is zo’n belangrijke aanjager en organisator van initiatieven om wijkbewoners met elkaar te verbinden. Vanuit de ontmoetingsplek in de grote tuinkas op het plein van het Pro33 College onderneemt deze vrijwilligersorganisatie diverse activiteiten zoals een Sociaal Wijkrestaurant, een open Kunst Atelier, een open Naai Atelier, een bloemschik/creativiteit groep, een Repair-Café en meer.

Prettige sfeer

De sfeer bij al deze activiteiten is te beschrijven als laagdrempelig, gemoedelijk, prettig en vreedzaam. Iedereen is welkom en iedereen wordt gerespecteerd, ongeacht zijn of haar achtergrond, en waar de actieve vrijwilligers in hun kracht worden gezet. Kinderen die er komen ervaren dezelfde normen en waarden die ze vanuit de Vreedzame School hebben geleerd. Deze methodiek is heel toepasbaar binnen onze organisatie maar ook voor de hele wijk en niet alleen voor kinderen, vindt Paul.
Het geeft richtlijnen en houvast bij hoe je o.a. kunt omgaan met elkaar, taken en afspraken kunt bespreken, hoe conflicten opgelost kunnen worden en het verschillend-zijn-van-elkaar te accepteren en positief in te zien.

Wijkfestival Colourful Cultures

Waar deze Vreedzame Wijk aanpak het beste tot uiting kwam was op het eerste Multicultureel Wijkfestival “Colourful Cultures” dat op 23 juni j.l. door de stichting werd georganiseerd in samenwerking met vele organisaties en bewoners uit de wijk. Iedereen droeg een steentje bij aan het feest. Zo’n 15 verschillende culturen namen eraan deel met een modeshow, een multiculturele proeverij, een podium voor muziek/dans en meer. De sfeer, verbondenheid en harmonie spatte ervan af. Iedereen is het er unaniem over eens dat ook in 2020 weer een dergelijk wijkfestival gehouden zou moeten worden. Paul laat alvast weten dat er plannen in de maak zijn om in de wijk Liendert aandacht te schenken aan 75 jaar Vrijheid op 5 mei 2020. 

Meer nieuws

Menu