Kunnen kinderen zelf conflicten oplossen?

‘Hallo, wij zijn mediatoren, willen jullie hulp bij het oplossen van het conflict?’

Leerlingen van groep 7 en 8 van het Spectrum, de Wijde Wereld en de Windroos hebben recent hun mediatoren-opleiding afgerond. Ze gaan nu aan de slag om andere kinderen te helpen bij het oplossen van hun conflicten.

Op een Vreedzame School leren kinderen om zelf hun conflicten op te lossen. Eerst doen ze dat zelf via ‘Praat het uit’. Komen ze daar niet uit, dan kunnen ze hulp inroepen van een mediator die die dag op het rooster staat op school. Ieder jaar kunnen kinderen solliciteren naar de rol van ‘mediator’. Vervolgens krijgen zij van een leerkracht een speciale mediatorenopleiding. Ze werken aan de hand van een stappenplan. Heel belangrijk om aan beide kanten te vragen ‘hoe voel jij je erbij?’ Want dan komt er inzicht en ruimte om aan een oplossing te werken. De opleiding sluiten ze af met een diploma en dan kunnen ze in school en op het schoolplein helpen bij het oplossen van conflicten.

Als ze straks goed en veel geoefend hebben, dan vragen we of de mediatoren ook op andere plekken in de wijk willen helpen onder begeleiding; dan krijgen ze een extra training en worden ze wijkmediator. Zo verbinden we de wereld van school en wijk aan elkaar.

Wij-zijn-vreedzamen-wijken-_-Kunnen-kinderen-zelf-conflicten-oplossen

Meer nieuws

Menu