Wij Zijn Buitenkast

Een Buitenkast? Wat is dat?

Karima Dahri vertelt je graag over de Buitenkast bij Scala.

“De Buitenkasten zijn openlucht speelplekken in de wijk waar we samen met onze geweldige vrijwilligers een veilig speelklimaat creëren voor alle kinderen en hun opvoeders. Daarnaast is het een belangrijke ontmoetingsplek voor volwassenen en ouders uit de wijk. Er worden veel ideeën voor de wijk uitgewisseld. Een plek voor jong en oud! Sinds het begin van de Vreedzame Wijk, zijn we een voorstander van het implementeren van de vreedzame principes rondom de Buitenkast.

Wij zitten in één gebouw met Kindcentrum Het Scala. Hoe mooi is het dat de afspraken die op school gelden, in één lijn doorgetrokken worden na schooltijd. Ik zie vaak mooie voorbeelden van hoe de vreedzame afspraken worden gebruikt bij de Buitenkast. Door zowel de vrijwilligers als door de kinderen. Een binnenkomer bij een themabijeenkomst voor moeders, samen afspraken maken, conflicthantering, afkoelen en natuurlijk de bekende ‘stop hou op’ regel. Allemaal mooie voorbeelden van een Vreedzame Buitenkast. De Vreedzame Wijk is een verbindende factor in Schuilenburg. Wij zijn allen Vreedzaam….voor onze kinderen, vrienden, buren, leerkrachten en een ieder die woont in de wijk.

Mijn boodschap voor ons prachtige Schuilenburg is als volgt. Lieve kinderen: leer, bloei, geniet en blijf positief. Wees trots op jezelf en ontwikkel je eigen talent.”

Volg Karima op instagram @karima_teambuitenkast

Dit bericht is afkomstig uit het “Wij Zijn” magazine.

Menu