Wij Zijn Partners

Deze partners werken samen in de wijk aan een Vreedzaam Schuilenburg

Van buurtsportcoach tot wijkagent

Samen met deze partners in de wijk werken we aan een Vreedzaam Schuilenburg. Zij vertellen je graag hun ervaring. En, dit is natuurlijk niet iedereen. Er werken nog veel meer partners in de wijk mee.

Jeanet Smith en Hilbert Hardenberg

Wijkagenten

“Vanuit onze rol van wijkagent zijn wij in aanraking gekomen met Vreedzaam Schuilenburg. Dat klonk ons gelijk als muziek in de oren, omdat wij als politieagent ook wensen dat iedereen vreedzaam zou moeten kunnen leven! En mocht dat even niet lukken, dan is onze mond het beste wapen. Voor ons als wijkagent, maar eigenlijk zou dat voor iedereen zo moeten zijn. Dat hebben we ook besproken met de leerlingen van alle klassen van de basisschool ‘t Spectrum, waar we onlangs op bezoek waren. Deze basisschool is ook een Vreedzame school en wij vonden het super dat alle leerlingen hiervan op de hoogte waren en daar ook trots op waren! Als wij zien dat het toch per ongeluk fout gaat op straat, gaan we in gesprek en benoemen we het ‘vreedzaam’ ook wel eens met de betrokkenen. Meestal volgt dan een interessant en leuk gesprek. Helaas lukt het ons niet altijd om iets vreedzaam op te lossen en moeten we doorpakken met de bevoegdheden die wij als politie hebben. Gelukkig is dat lang niet altijd nodig. Nog een tip van onze kant: tel eerst even tot tien, als je boos bent of met emotie zit. Je eigen gedrag is namelijk ook bepalend om vreedzaam te zijn met een ander.”

Volg ons op Instagram

Elisabeth Rosema

Locatieleider OBS ’t Spectrum

“ We hebben als ’t Spectrum en Partou samen besloten in ons gebouw één mooi kindcentrum te realiseren voor kinderen van 2-13 jaar. Voor de jongste kinderen betekent dat een doorgaande lijn van peuterschool naar de basisschool, dezelfde werkwijzen, aansluitende doelen en regels en afspraken. Ons kindcentrum is een Vreedzaam centrum, met duidelijke regels en afspraken rondom verschillen, respect en inspraak. Dat geeft een duidelijke en heldere uitstraling en voelt voor veel kinderen en ouders als een rustige ‘thuisbasis’. Ook de naschoolse activiteiten zijn een meerwaarde voor de kinderen. Na lestijd worden onze pedagogische afspraken doorgezet, zodat kinderen de hele dag op een positieve wijze met elkaar omgaan. Ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien krijgen bij ons concreet betekenis. Samen zorgen wij voor een positieve sfeer.”

www.kindcentrumscala.nl

‘Meester’ Dennis van Westerlaak

Buurtsportcoach SRO Amersfoort

“Het is natuurlijk een bijzonder jaar geweest. We hebben niet alle activiteiten kunnen organiseren die we wilden en hebben creatief moeten zijn. Terugkijkend heb ik geprobeerd om kinderen vreedzaam aan het werk te zetten. In de naschoolse activiteiten soms met meer vrijheid dan in de onderwijssituatie. Vooral bij de naschoolse activiteiten zie ik terugkomen dat de kinderen onder schooltijd bezig zijn met bijvoorbeeld mediators, structuur en persoonlijke aandacht. Iedere pijler van de Vreedzame Wijk komt terug in zijn lessen. De kinderen horen bij elkaar waarbij ze zowel van mij als van elkaar persoonlijke aandacht en opstekers krijgen. Ze lossen problemen samen op en werken gezamenlijk aan de betrokkenheid van ouders.”

“Als de kinderen op vrijdag bij zaalvoetbal binnenkomen, is er ruimte voor een praatje. De meeste jongens willen zo snel mogelijk beginnen, maar eerst stellen ze gezamenlijk de regels op. Dat vinden ze belangrijk en dat zit nu eenmaal in hun vaste ritme. Ze zijn daarbij ook zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van een scheidsrechter en het creëren van een veilige en goede sfeer. Natuurlijk gaat voetbal gepaard met emotie, winst en verlies. Ook hier ontstaat dan wel eens onenigheid, maar met de afkoelplekken, verschillende petten en inzet van mediators doen we al snel weer allemaal mee. Ook buiten de voetbalactiviteit om dragen de kinderen hun steentje bij. Maandelijks kunnen de Amersfoortse basisschoolkinderen aan tal van schoolsporttoernooien deelnemen.”

“De kinderen proberen er dan voor te zorgen dat hun ouders zich opgeven als begeleiding van een team. Zonder ouders kunnen zij niet meedoen en samen stimuleren we dat ze hun eigen steentje bijdragen om mee te kunnen doen. Natuurlijk gaat dit alles nog niet vanzelf, maar zo kunnen we steeds beter omgaan met de verantwoordelijkheid die we de kinderen geven, met het juiste steuntje in de rug, komen ze steeds verder.”

Volg ons op Instagram

Mohamed Achalhi

Jongerenwerker Schuilenburg en Randenbroek – Indebuurt033

“Als jongerenwerker bevind ik mij in het dagelijks leven van de jongeren, ik zie ze met hun vrienden samen of op straat. Ik ben laagdrempelig en toegankelijk en bouw een vertrouwensrelatie met ze op. Daarbij stimuleer en motiveer ze om zelf activiteiten te organiseren en of iets te kunnen betekenen in de wijk. Ik ben in aanraking met Vreedzaam gekomen door de Toonladder en een collega heeft me geïnformeerd over de vreedzame wijk. Door betrokken te zijn bij de Toonladder, weten de kinderen mij snel te vinden en hebben we korte lijntjes met elkaar. Ik zie hoe de kinderen goed met elkaar in gesprek gaan. Ze weten hoe zij conflicten kunnen oplossen en vinden het belangrijk om betrokken te zijn bij hun eigen wijk. Ze zijn actief in het bedenken van activiteiten die bijdragen aan de vreedzame wijk. Doormiddel van de vreedzame principes die de kinderen en ouders beheersen zie ik een goede basis voor de toekomst van de jeugd. In een wijk waar kansen zijn voor de jeugd, veilig voelen, een wijk waar ze gezond en gelukkig kunnen opgroeien met een goed toekomstperspectief.”

Volgen op Instagram

Amber Arlar

Petje Af Amersfoort

“Wat ik heel sterk vind aan de Vreedzame Wijk is dat we met zijn allen dezelfde taal spreken als het gaat over conflicthantering en mediatie. De training was voor ons op verschillende gebieden heel leerzaam. Ik vond het erg leuk om met partners uit de wijk samen na te denken hoe je samen kan werken aan een positieve sfeer, zonder dat zelf op een eilandje uit te willen vinden. We hebben veel mooie mensen ontmoet, de lijntjes zijn korter en we zijn beter op de hoogte van elkaars missie en visie.

De wijkagent heeft onlangs meegewerkt aan een online Petje (op) af-stand programma wat we iedere zondag aanbieden tijdens deze corona crisis. Dit vonden de kinderen erg indrukwekkend! Het is voor ons vanzelfsprekend dat we de kinderen positief benaderen, maar toch is het heel prettig om samen na te denken over hóe we dit doen. Denk aan opstekers en afbrekers die we wellicht anders complimenten en ‘doe niet zo negatief’ zouden noemen. Een aantal coaches werken nu met ‘commissies’, zo hebben we inmiddels verkeersleiders binnen de groep, allemaal ontstaan na input van de training Vreedzame Wijk. Wij maken trouwens gretig gebruik van de app! Veel Petje Af kinderen zitten op eenVreedzame school en kennen de rol van mediator, of zijn zelf mediator. We merken dat de rust bewaren tijdens het oplossen van een conflictsituatie, zelfs al is er een geschoolde mediator bij, nog wel wat uitdagingen met zich meebrengt. Ik zie veel overlap tussen Petje af en Stichting Vreedzaam en (en hoop vooral!) dat we daarin al zichtbaar uitstralen dat wij onderdeel zijn van de Vreedzame Wijk.”

Volg ons op Instagram

Dit bericht is afkomstig uit het “Wij Zijn” magazine.

Menu