Wij Zijn Partners

Deze partners werken samen in de wijk aan een Vreedzaam Liendert

Van schoolleider tot preventiewerker jeugd

Samen met deze partners in de wijk werken we aan een Vreedzaam Liendert. Zij vertellen je graag hun ervaring. En, dit is natuurlijk niet iedereen. Er werken nog veel meer partners in de wijk mee.

Trijnie van de Ploeg

Preventiewerker Jeugd 4-12 jaar

Wij Zijn Vreedzame Wijk Liendert Partners

“Ik vind de Vreedzame Wijk een heel mooi programma omdat er gewerkt wordt aan duidelijkheid voor kinderen. Duidelijkheid over hoe we met elkaar omgaan op school, op straat, in de speeltuin, op de voetbalclub en in het buurthuis. Het laat zien hoe we samen er voor kunnen zorgen dat kinderen veilig opgroeien en dat dat niet alleen de verantwoordelijkheid is van ouders of van de school maar dat we daar als wijkbewoners en professionals ook aan meewerken. Ik maak veel afspraken samen met kinderen over wat we gaan doen en neem ze serieus. Als er conflicten zijn, herinner ik kinderen aan hoe je dingen Vreedzaam moet oplossen. Tijdens de basistraining Vreedzaam zaten we met professionals en vrijwilligers uit de wijk bij elkaar. Ik besefte dat we daar allemaal zaten omdat we graag willen dat kinderen in de wijk in een veilig klimaat opgroeien. Het helpt als we bruikbare tools en basisprincipes hebben. Ik wens onze wijk openheid. We lijken soms meer op elkaar dan we denken. Ik werk in een prachtige wijk met mensen uit zoveel verschillende windstreken, met zoveel verschillende achtergronden en culturen. Maar wat we gemeen hebben is dat we willen dat kinderen gelukkig worden, kansen hebben en veilig kunnen opgroeien. En de Vreedzame Wijk dan daar enorm bij helpen.”

Volgen op Instagram

Karin van den Hoven

Schoolleider | Basisschool De Kinderhof

“Door met elkaar in de wijk op een Vreedzame manier samen te werken, creëren we een veilige omgeving voor de kinderen die in de wijk opgroeien. Op De Kinderhof werken we met een andere methode maar die heeft veel raakvlakken met Vreedzaam. Wij vinden een pedagogisch klimaat zeer belangrijk. De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zichzelf ontwikkelen. Om een veilige schoolcultuur te creëren maken we duidelijke afspraken en hebben we duidelijke verwachtingen over hoe we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld met de Gouden Regels. Gedurende het schooljaar besteden we aandacht aan: de Gouden weken, vijf gouden tips, het opstellen van klassenregels in alle groepen, de week tegen de pesten, de Zilveren weken en de week van de complimenten. Wij werken met de methode “Kwink” voor sociaal emotioneel leren. Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten. Een sterke sociale veilige groep voorkomt pesten. De kinderen leren elkaar op een positieve manier aan te spreken op hun gedrag. Mijn belangrijkste Vreedzame ervaringen zijn de fijne samenwerking binnen ABC Rustenburg en het opzetten van de Kinderwijkraad. Ik wens dat de kinderen en volwassenen in onze wijk in een veilige omgeving kunnen wonen. Dat we respectvol met elkaar omgaan en dat iedereen mag zijn wie hij of zij is!”

Yannick Cornelisz

Buurtspeelcoach | Sportivate

“Wij organiseren activiteiten in de wijk. Op een gegeven moment kwamen er zo veel kinderen op ons af, dat wij in gesprek wilden gaan om alles in goede banen te leiden. Toen ben ik in aanraking gekomen met Vreedzaam Liendert. Ik ben de enige pedagoog binnen Sportivate en daardoor pas ik veel dingen van de Vreedzame Wijk toe. Verder speel ik tijdens de trainingen die ik aan de kinderen geef Het Vreedzame Wijk spel. Ik vind het mooi om te zien hoe het overleg tussen de kinderen op een vreedzame manier gaat. Sommige kinderen hebben ervaring met Vreedzame Wijk en sommige niet. Mooi om te zien hoe kinderen dit overbrengen aan elkaar. Mijn wens voor de wijk is dat er veel gespeeld mag worden. En het besef dat ieder een steentje bij kan dragen op zijn of haar eigen manier binnen de wijk. ”

Volgen op Instagram

Olaf Willems

Wijkagent van Liendert/ Rustenburg/ Hogekwartier/ De Wieken en Vinkenhoef

“Ik kwam het eerst in aanraking met Vreedzaam Liendert tijdens mijn werk. Mijn eerste indruk was positief: dit is een goed initiatief. In mijn dagelijkse werk probeer ik de jeugd bij te brengen dat ze onder andere afval in de daarvoor bestemde afvalbakken gooien en elkaar aanspreken op niet aanvaardbaar gedrag. Ik zorg mijn eigen woonomgeving netjes is. Daarbij spreek ik zelf ook mensen aan op hun gedrag, bijvoorbeeld als ze hun hondenpoep niet opruimen. Mijn belangrijkste vreedzame ervaring was mijn bezoek laatst aan de jongeren in de Groene Stee. Ik wens dat we elkaar respecteren en elkaar kunnen en durven aanspreken in de wijk als iets vervelend is of juist heel goed gaat.”

Volg op Instagram

Dit bericht is afkomstig uit het “Wij Zijn” magazine.

Menu