Wij Zijn Vreedzame Wijk Liendert Vreedzame school

De Vreedzame school, wat is dat?

Oefenplek voor kinderen

Irma Wijdeven (De Wijde Wereld) en Tonia Verlaan-Oskam (de Windroos) vertellen graag over Vreedzaam op hun scholen.

“Samen met de samenwerkingspartners in De Zonneparel werken we aan deze gezamenlijke pedagogische aanpak. Binnen onze Vreedzame Scholen willen we kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. De klas en de school zien we als een soort oefenplaats. Kinderen leren oog en oor te hebben voor anderen en zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Op school werken we aan een positief sociaal klimaat. Leerkrachten werken er prettig, kinderen voelen zich veilig, kinderen voelen zich gehoord en gezien, iedereen is bereid zich te verplaatsen in de ander, iedereen gaat op een positieve manier met elkaar om, de eigen kracht van kinderen wordt benut.”

Samen met ouders

“Ook zetten wij ons in om ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit doen we samen met de ABC partners. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling en het leren van hun kinderen. En daarnaast vinden wij het belangrijk dat ouders zelf kansen krijgen om zich te ontwikkelen in taal en de toekomst. Een gemotiveerde ouder die zich wil ontwikkelen, verdient die kans en draagt op die manier een steentje bij aan een positieve ontwikkeling van de kinderen.”

Gouden Regels bij Kinderhof

Karin van den Hoven van basisschool De Kinderhof werkt ook volgens het Vreedzame School-principe: “Binnen onze school worden vaste schoolregels en afspraken gehanteerd, ‘De Gouden Regels’. Deze regels zijn opgesteld door leerkrachten en kinderen en vormen de structuur en de basis waarbinnen een veilig klimaat mogelijk is. Ze dienen ook als kapstok om gedrag van kinderen bespreekbaar te maken. Goed gedrag begint bij duidelijke verwachtingen.”

Mediatoren helpen bij ruzies

De leerlingen van De Windroos en De Wijde Wereld worden samen opgeleid tot mediatoren. Door de inzet van mediatoren leren kinderen samen vreedzaam problemen en ruzies op te lossen! Dit kunnen de mediatoren heel goed en geeft een positieve sfeer in De Zonneparel!

Dit bericht is afkomstig uit het “Wij Zijn” magazine.

Menu