slide3

“Ik vind het leuk om andere kinderen te helpen
bij het oplossen van conflicten”
slide2
"Samen bieden we een positief en veilig
klimaat voor de kinderen die hier opgroeien"
slide 4
"Spelen is de hoogste vorm van onderzoek,
we horen bij elkaar!"
slide 5
"Als je goed om je heen kijkt,
zie je dat alles gekleurd is."
previous arrow
next arrow

Wij zijn Liendert. Wij zijn Schuilenburg. Wij zijn Vreedzame Wijken.

Wij zetten ons met alle kinderen, inwoners, scholen en andere partners in onze wijken in voor vreedzaam samenleven. Dat klinkt logisch en makkelijk. Maar dat is niet altijd zo. En het werkt alleen als we ons er gezamenlijk voor inzetten. En dat doen we! Je vindt hier alles over wat er in onze Vreedzame Wijken gebeurt.  

Laatste nieuws

Over Ons

Vreedzame Wijken

Samenleven op vreedzame wijze. Dat klinkt logisch en makkelijk, dat is niet altijd zo. In Vreedzame Wijken wordt goed nagedacht over hoe we met elkaar samenleven. En we denken er niet alleen over na: we passen het toe in de wijk. Daarbij zetten we onze kinderen centraal. Want vreedzaam samenleven begint bij de basis: bij onze kinderen! Zij zijn de nieuwe generatie en daarmee de toekomst van onze wijken. Daarom vinden we het fijn en belangrijk dat we in onze wijken Vreedzame Scholen hebben, De Windroos, Het Spectrum en de Wijde Wereld. De scholen werken vanuit onze pedagogische visie. In die visie staan 4 principes centraal:

  • Een positieve sociale gemeenschap (we horen bij elkaar)
  • Conflicthantering en mediatie (we lossen conflicten zelf op)
  • Taken en verantwoordelijkheden (we dragen allemaal een steentje bij)
  • Omgaan met diversiteit (wij zijn allemaal anders)

Ook buiten schooltijd

Het is mooi dat er op de scholen gewerkt wordt vanuit deze visie. Belangrijk is dat de wereld van de kinderen buiten de scholen hierop aansluit. Want als je op school bepaalde waarden en gedragingen (burgerschapscompetenties) leert, is het belangrijk dat je die daarbuiten ook kunt toepassen. Bij het buitenspelen, op de BSO, bij sportvereniging of thuis. Daarom werken samen met de kinderen, jongeren, school, kinderopvang, ouders, bewoners en vrijwilligers van ’t Trefpunt, ABC-partners, buurtvaders en moeders, de wijkagent, Sportivate, SRO, Alliantie, Buitenkast, winkeliers, Scholen in de Kunst, Petje Af, Sociaal wijkteam, kinder- en jongerenwerk, de gebiedsmakelaar, zwembad en nog vele anderen die wijk een warm hart toedragen om dit te realiseren. Samen bieden we een positief en veilig klimaat voor de kinderen die hier opgroeien.

Stichting Vreedzaam 

Stichting Vreedzaam werkt vanaf 2009 aan het goed voorbereiden van kinderen en jongeren op deelname aan de democratische samenleving. Dit komt met name tot uiting in de invoering van de programma’s de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk. Omdat op school het klimaat als gevolg van De Vreedzame School positiever en veiliger is geworden, en kinderen door middel van dit programma allerlei positieve vaardigheden en attitudes hebben verworven, zien we dat in veel wijken belangstelling ontstaat om het succes van De Vreedzame School te verbinden aan plekken in de wijk waar kinderen en ouders actief zijn: De Vreedzame Wijk. Je kunt meer informatie vinden op www.stichtingvreedzaam.nl.

Wij zijn Vreedzame wijken Liendert en Schuilenburg | Amersfoort
Wij zijn vreedzame wijken

Contact

Vragen?

Heb je vragen over Vreedzame Wijk Liendert of Vreedzame Wijk Schuilenburg? Laat het ons weten! We vinden het ook erg leuk als je ons mailt met ideeën of aansluitende initiatieven.

Contactformulier

Menu